Профилактики


Новини
01.07.2018
01.03.2017
04.01.2016
17.06.2015
16.01.2013
Внимание!
01.07.2018

Уважаеми клиенти!

Във връзка с метеорологичната обстановка в страната, препоръчваме да бъдат спазвани инструкциите за безопасна експлоатация на крайни устройства давани от производителя и изключване на устройството от захранващата мрежа и изваждане на кабела за Интернет от WAN порта по ВРЕМЕ НА БУРИ, ДЪЖД И ГРЪМОТЕВИЦИ.

Телнет не носи отговорност за повреди на крайни устройства следствие на външни фактори и форсмажорни обстоятелства включващи пренапрежение в захранването или токови удари причинени от гръмотевици.

Екипът на Телнет