НачалоНовини и профилактикиНови цени Кабелна ТВ/IPTV
 
Профилактики


Новини
01.07.2018
01.03.2017
04.01.2016
17.06.2015
16.01.2013
Нови цени Кабелна ТВ/IPTV
01.07.2019

Уважаеми клиенти!

Във връзка с настъпилите промени на пазара на телевизионни услуги и следвайки политиката си постоянно да подобряваме и развиваме качеството на предлаганите услуги, бихме искали да ви уведомим, че от 01.08.2019г. ще бъдат извършени следните промени:

1. В основния списък с телевизонни програми се добавят каналите Fine Living, Travel Channel, Discovery Science, Kanal 4, English Club, Classical Harmony и Fight Box HD, като същите отпадат от списъка с допълнително платени канали на план Премиум.

2. Месечната абонаментна такса на услугите Кабелна телевизия и IP TV се променя на 19лв. за безсрочен договор, 18лв. за 12 месечен договор и 17лв. за 24 месечен договор

3. Месечната абонаментна такса на пакетната услуга (Кабелна телевизия + IP TV) се променя на 23лв. за безсрочен договор, 22лв. за 12 месечен договор и 21лв. за 24 месечен договор.

4. Месечната абонаментна такса на услугите Кабелна телевизия и IP TV като част от Пакет с Интернет достъп се променя на 13лв. за безсрочен договор, 12лв. за 12 месечен договор и 11лв. за 24 месечен договор.

5. Месечната абонаментна такса на услугата за допълнително платени канали Премиум се променя на 3 лв.

Новите цени влизат в сила от 01.08.2019г. за всички нови и безсрочни договори. Месечната такса на услугите Кабелна телевизия и IP телевизия за действащите срочни договори остава без промяна до изтичането им.

Съгласно българското законодателство и съответният текст в сключеният между страните договор, ОПЕРАТОРЪТ може да променя цените на услугата.

В срок два месеца от промяната ПОТРЕБИТЕЛЯТ може да прекрати договора с едномесечно предизвестие.

С уважение

Екипът на Телнет ООД