НачалоНовини и профилактикиCovid-19 Важна информация
 
Профилактики


Новини
01.07.2018
01.03.2017
04.01.2016
17.06.2015
16.01.2013
Covid-19 Важна информация
15.03.2020

Уважаеми клиенти!

Във връзка с усложнената епидемична обстановка, наложеното от Парламента извънредно положение и желанието на Телнет ООД да продължи да предоставя Интернет и Телевизия, като предпази максимално своите служители и клиенти, са предприети следните обезопасителни мерки:

1. Въвежда се временен съкратен режим на работа на офисите на компанията, както следва:
- Работно време на всички офиси на Телнет ООД
Понеделник - Петък - 09:00 - 18:00 с почивка 12:00-13:00 (за Велико Търново, офис - бул. България 17, почивката е 13:00-14:00)
Събота - Неделя - Почивни дни

- Въвежда се контрол на достъп и ограничаване на броя на обслужваните лица до този на свободните касиери в помещенията (касите). Забранява се струпването и изчакването на клиенти в помещенията.
- Периодично всички помещения ще бъдат затваряни за дезинфекция и профилактика.

2. С цел ограничаване посещенията в офисите на компанията и намаляване рисковете за нашите клиенти и служители за времето на въведеното извънредно положение са налични следните възможности за отдалечено плащане.
- през e-pay, EasyPay
- през виртуален POS терминал (предстои стартирането му)
- плащане по издадена фактура с платежно нареждане

Плащането се извършва след влизане в Клиентски профил на адрес https://my.telnet.bg/
Клиентски номер и парола може да бъде получен след подадено запитване на телефоните на Денонощния център за работа с клиенти - 0888149259 или на email support@telnet.bg.
- online плащане може да бъде извършвано и директно през epay чрез дебитна/кредитна карта. Изисква се избор на търговец Телнет ООД и въвеждане на клиентски ID. Подробности ТУК.

3. Организация на работа на техническите екипи по поддръжка на услугите.
Посещенията на адрес от кабелни техници ще бъдат максимално ограничени за периода на извънредното положение за включвания на нови услуги и отстраняване на аварии.При посещения на адрес задължително ще се спазват мерките за безопасност, а именно да се носят, ръкавици, маски, калцуни и след всяко посещение да бъдат дезинфекцирани инструментите.
Временно ще бъдат ограничени всички допълнителни услуги, настройки на вътрешни мрежи, окабеляване и други дейности несвързани с предоставянето на основните услуги.
Телнет ООД си запазва правото да отказва посещение на адрес в следните случаи:
- наличие на карантина в домакинството
- наличие на клиент във видимо влошено здравословно състояние и симптоми характерни за Covid-19 - кашлица, висока температура.

4. Общи мерки свързани с безопасността и вътрешната организация на работа.
- Всички служители, при които е възможно, са в режим на работа "отдалечено работно място" и ще работят от дома си.
- Осигурени са препарати и дезинфектанти за лично ползване от дежурните служителите на компанията, които ще продължат да работят в помещенията на компанията, както и на аварийните технически екипи.
- Всички служителите на компанията са инструктирани относно изискванията и мерките за лична хигиена.
- Всички помещения, бюра, автомобили и инструменти се дезинфекцират периодично.
- Всички служители със съмнителна симптоматика се освобождават за домашно лечение и посещение на лекар.

С оглед на динамично променящата се обстановка, ще бъдат извършвани промени в организацията на работа по необходимост.

Готови сме да съдействаме и отговорим на запитвания свързани с предоставянето на услугите на Денонощния център за работа с клиенти - 0888149259 или на email support@telnet.bg.
Призоваваме всички клиенти към спокойствие и отговорно отношение към околните и смятаме, че ще се справим успешно с предизвикателството.

Бъдете здрави!