Профилактики


Новини
01.07.2018
01.03.2017
04.01.2016
17.06.2015
16.01.2013
Внимание!
17.06.2015

Уважаеми клиенти!

Напомняме, че през настоящия сезон има голяма вероятност от гръмотевични бури, следствие на които са възможни токови удари, което е опасно за всички домашни електроуреди и основно за включените крайни устройства - рутери, приемници за цифрова телевизия и други.

Препоръчваме да бъдат спазвани инструкциите за безопасна експлоатация на крайни устройства давани от производителя и изключване на устройствата от захранващата мрежа и от мрежата на Оператора по ВРЕМЕ НА БУРИ, ДЪЖД И ГРЪМОТЕВИЦИ.
Телнет не носи отговорност за повреди на крайни клиентски устройства следствие на външни фактори и форсмажорни обстоятелства включващи пренапрежение в захранването или токови удари причинени от гръмотевици.

Екипът на Телнет